ΚΕΝΤΡΙΚΑ:

Διεύθυνση:  Μ.Αλεξάνδρου 6Α, Π.Εμπορίου
Tηλέφωνο:    23210 21933
FAX:               23210 21643
E-mail: spantou@otenet.gr

1o Παράρτημα:

Διεύθυνση: Σπετσών & Μπουμπουλίνας
Tηλέφωνο: 23210 47247
FAX: 23210 21643
E-mail: spantou@otenet.gr

2o Παράρτημα:

Διεύθυνση:  Δυτ, Θράκης & Νικομηδείας Γωνία.
Telephone:    23210 22840
FAX:              2321022840
E-mail: dspa70@otenet.gr