Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Μέσα.

1) ΣΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

2) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

3) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ TESTS

4) EXTRA ΩΡΕΣ

5) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΥΛΗ

6) ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

7) MULTIMEDIA

8) ΑΣΚΗΣΕΙΣ COMPUTER

9) ΕΙΔΙΚΑ CD-ROMS

10) ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

11) ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΣΠΑΝΤΟΥ συγχαιρούν τους σπουδαστές μας που πέτυχαν στις εξετάσεις Michigan και Proficiency 2004!

Τμήματα για Επαγγελματίες
Ταχύρυθμα τμήματα για επαγγελματίες.

Παιδικά Εφηβικά
Εξαετές Πρόγραμμα για τηναπόκτηση του First Certicate

Τρόποι Διδασκαλίας
Σύγχρονοι Τρόποι Διδασκαλίας