Η καινούρια Ευρώπη,το γεγονός οτι τα αγγλικά είναι η γλώσσα