1. Γιατί να μάθω Αγγλικά.
Τις τελευταίες δεκαετίες η Αγγλική έχει γίνει μία διεθνής γλώσσα, ένα διαβατήριο για την παγκόσμια επικοινωνία, όχι μόνον σε επίπεδο διεθνών Οργανισμών, επιστήμης, τεχνολογίας ή επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ απλών ανθρώπων στις καθημερινές τους συναναστροφές και συναλλαγές. Η χρήση της ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας είναι ευρύτατα διαδεδομένη με τους χρήστες της να ξεπερνούν κατά πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια αυτούς που την έχουν μητρική τους γλώσσα.


2. Τί είναι το First Certificate in English (FCE);
Το FCE είναι πτυχίο γλωσσομάθειας του Πανεπιστήμιου του Cambridge. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Καλύπτει την επικοινωνία σε βασικούς τομείς και η κατοχή του είναι πλέον απαραίτητη και επιτακτική στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα.


3. Τί είναι το Certificate in Advanced English (CAE);
Το CAE είναι και αυτό πτυχίο γλωσσομάθειας που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge κατόπιν εξετάσεων.Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Είναι αποδεικτικό υψηλού επιπέδου γνώσης της γλώσσας για όσους χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε τομείς όπως η ανώτερη εκπαίδευση, η δουλειά και οι κοινωνικές εκδηλωσεις.


4. Τί είναι το Certificate of Proficiency in English (CPE);
Το CPE είναι ένα πτυχίο γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου του Cambridge. Είναι μια εξέταση πολύ προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες Αντιστοιχεί σε επίπεδο γνώσης του αγγλικού πανεπιστημιακού επιπέδου και αναγνωρίζεται από τα περισσότερα Βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά και διεθνώς, ως αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Η απόκτηση του προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης άδειας διδασκαλίας (επάρκεια) της αγγλικής γλώσσας.


5. Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις των FCE, CAE, CPE;
Οι εξετάσεις των FCE, CAE και CPE αποτελούνται από 5 papers τα οποία όμως έχουν διαφορετικό δείκτη δυσκολίας. Τα papers αυτά είναι τα εξής:

 • Paper 1: Reading Comprehension (Kατανόηση κειμένου
 • Paper 2: Composition (Έκθεση)
 • Paper 3: Use of English (Γραμματική και Λεξιλόγιο)
 • Paper 4 : Listening Comprehension (Κατανόηση προφορικού λόγου)
 • Paper 5: Interview (Συνέντευξη)


6. Τα παραπάνω 5 papers τα δίνω όλα την ίδια μέρα;

Οι εξετάσεις των FCE, CAE και CPE αποτελούνται από 5 papers τα οποία όμως έχουν διαφορετικό δείκτη δυσκολίας.


7. Τί είναι το EXACT;

Είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο (κλειστό) εξουσιοδοτημένο από το πανεπιστήμιο του Cambridge να διενεργεί τις εξετάσεις όλων των βαθμίδων για λογαριασμό του. Τα ΑSSOS είναι ιδρυτικό μέλος του EXACT και οι σπουδαστές του δίνουν όλες τις εξετάσεις μέσω του παραπάνω κέντρου.

8. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Proficiency του Cambridge;

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει FCE με βαθμό Α ή Β (όχι C) ή
 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει CAE με βαθμό Α, Β ή C ή
 • O υποψήφιος πρέπει να έχει CPE με βαθμό D ή
 • IELTS με συνολικό band score 6.5 και άνω ή
 • ‘Ενα καλό αποτέλεσμα στο Entry Test Band 2 ή 3 (όχι 1)
 • BEC Vantage με βαθμό Α ή Β ή
 • BEC Higher με βαθμό Α, Β ή C


9. Τι είναι το IELTS;

Το IELTS αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή σε περισσότερα από 1,200 εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς συλλόγους και κρατικούς φορείς παγκοσμίως και είναι επίσης βασικό στοιχείο της διαδικασίας που ακολουθείται για τους αλλοδαπούς σε ορισμένες χώρες. Είτε θέλετε να σπουδάσετε, να εργαστείτε ή να ζήσετε στη Βρετανία, στην Ελλάδα ή κάπου αλλού στο εξωτερικό, θα πρέπει να λάβετε μέρος στις εξετάσεις IELTS. Δεν αποτελεί πτυχίο αλλά είναι αποδεικτικό του επίπεδου γνώσης των Αγγλικών σας.